Izbaudi Rīgu

Latvijas Arhitektūras muzejs

Muzeja krājums ietver Latvijas arhitektu biogrāfisko rādītāju un ievērojamāko meistaru zīmējumu kolekciju. Ar izstāžu un publikāciju palīdzību muzejs sniedz sabiedrībai priekšstatu par mūsdienu arhitektūras attīstību un veido izpratni par tās lomu pasaules kultūrā.

Latvijas Arhitektūras muzeja fondos ir vairāki tūkstoši vienību. Muzejam nav pastāvīgas ekspozīcijas, pieeja tā fondiem iespējama speciālistiem ar iepriekšēju pieteikšanos. Ziņas par pamatkrājumu atrodamas mājaslapā www.meandrs.lv. Fondus veido arhitektu darbu oriģināli: zīmējumi, skices, rasējumi. Gadījumā, ja tie nav saglabājušies - arī kvalitatīvas gaismas vai fotokopijas. Iespējami arī maketi, modeļi, lai gan lielu izmēru gadījumos vēlamas to fotogrāfijas. Pilnīgam priekšstatam par arhitektu idejām noderīgi ir projektu arhitektūras daļas paskaidrojuma raksti. Vecākie darbi ir arhitektu K.Hāberlanda (1750-1803), J.D.Felsko (1813-1902) un V.L.N.Bokslafa (1858-1945) projekti. Fondos ir arī pirmā latviešu profesionālā arhitekta J.F.Baumaņa (1834-1891) projektu lapas.