Izbaudi Rīgu

Muzeju nakts 2016

Šogad Latvijas muzeji, kā arī citi kultūras mantojuma glabātāji un popularizētāji aicinās vērīgi aplūkot durvis – gan tās, kas ved uz muzeju, gan tās, kas glabājas muzeju krātuvēs kā izcili amatniecības, tehnikas un mākslas paraugi. Arī nemateriālais kultūras mantojums glabā atziņas par durvīm cilvēka dzīvē – gan tām, kas viegli veras, gan tām, kas vienmēr paliek mums slēgtas, gan tām, kurās pastāvīgi staigā caurvējš.

Akcija vienlaicīgi notiek visās Eiropas valstīs. Ieeja akcijas laikā muzejos ir bez maksas.

Rīgas muzeji u.c. vietas 19:00 21.05.2016 - 22.05.2016

Saistītie pasākumi