Izbaudi Rīgu

Starptautiskais folkloras festivāls Baltica 2018

Plašākie, sabiedrībā populārākie un pasaulē pazīstamākie tradicionālās kultūras svētki Baltijas valstīs, kas piedāvā spilgtus Latvijas un ārvalstu tautu tradīciju iespaidus un arī aktualizē tradicionālās kultūras nozīmi pašreizējā kultūrkontekstā.

Folkloras festivāla mērķis ir saglabāt, attīstīt un popularizēt plašākā sabiedrībā latviešu, līvu, latgaliešu un citu tautu un tautību tradicionālo kultūru un nemateriālā kultūras mantojuma prasmes; rūpēties par tautas morālo vērtību, garīguma un pašcieņas veicināšanu un noturīgumu; veicināt paaudžu saliedētību un dzimtas tradīciju saglabāšanu.

Festivālā piedalīsies desmit ārvalstu kopas no dažādiem pasaules kontinentiem un reģioniem (300 dalībnieki), aptuveni 130 folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi no visiem Latvijas novadiem un pilsētām, kā arī lietišķās mākslas studijas, tautas teicēji, amatnieki un individuālie izpildītāji (2000 dalībnieki).

Rīga 16.06.2018
Rīga 17.06.2018
Rīga 18.06.2018
Rīga 19.06.2018
Rīga 20.06.2018
Rīga 21.06.2018