Izbaudi Rīgu

Gaismas spēles muzeja sētās

Pašā ziemas viducī muzejs pārvēršas pasaku valstībā, kur ēkas un istabas tiek īpaši izgaismotas. Ielūkojoties caur lodziņiem, var redzēt, kā mūsu senči dzīvojuši un svētkus svinējuši.

Papildus tiek izgaismotas: Kurzemes zemnieka sēta, Kurzemes zvejniekciema sētas, Vidzemes zemnieka sēta, Hernhūtiešu saiešanas nams un Nidas dūmistaba, Usmas un Vecbornes baznīcas, Lībiešu zemnieka – zvejnieka sēta "Dēliņi", Liepājas ostmalas noliktava.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no vecākajiem Brīvdabas muzejiem Eiropā, uz kuru pārvestas, uzstādītas un iekārtotas vairāk kā 100 senas celtnes no visiem vēsturiskajiem Latvijas novadiem – Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales no 17. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu otrajai pusei.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 15:00 - 20:00 25.12.2017 - 14.01.2018