Izbaudi Rīgu

Izstāde "Sinerģija. Laikmetīgās tendences metālmākslā un dizainā"

Izstāde iezīmē šī brīža aktualitātes, mākslinieku darbības virzienus un radošos meklējumus gan eksperimentālās, gan klasiskās formveidēs rotu mākslā, objektos un dizaina priekšmetos, tiecoties akcentēt īpatnības un specifiku sinerģijā ar materiālu, kas var izpausties formā, struktūrā, ritmā, krāsā, gaismā, vizuālā, telpiskā un psiholoģiskā priekšmeta uztverē, kā arī dažādu maņu sintēzē.

Metālmāksla ir Latvijas kultūras vēsturē aktīvi klātesoša parādība ar izkoptām tradīcijām – sākot no zeltkaļu cunftēm Rīgā un kalējiem smēdēs, līdz pat metālkalumiem un lējumiem padomju perioda ideoloģiskajā klimatā un laikmetīgajiem autoriem, kuru izpausmes variē no individuāliem formu meklējumiem mākslas kontekstā arī komerciālu tipveida pasūtījumu izpildē, iekļaujoties mūsdienu dizaina un uzņēmējdarbības sfērā.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 15.12.2017 - 28.01.2018