Izbaudi Rīgu

Izstāde "LNMM jaunieguvumi. 21.gadsimts"

Kas raksturo Latvijas mākslu 21.gadsimtā? Kādas tendences tajā vērojamas? Kādus jautājumus tā uzdod? Kādas vērtības apliecina, apšauba vai noliedz? Kā tā atspoguļo laikmetu? Ar kādiem darbiem 21.gadsimts pārstāvēts nacionālajā mākslas krātuvē? Šie ir jautājumi, uz kuriem izstāde un tās pavadošā pasākumu programma meklēs atbildes, iesaistot diskusijā māksliniekus, muzeju darbiniekus un plašāku Latvijas sabiedrību.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) ir lielākā publiskā mākslas darbu krātuve Latvijā. Šeit glabājas vairāk nekā 100 000 mākslas priekšmetu. Kolekcija turpina augt, ļaujot arvien daudzveidīgāk un detalizētāk iepazīt Latvijas mākslas vēsturi: tās attīstību, sasniegumus un ''sānsoļus'', izgaismojot konkrētu personību lomu.