Izbaudi Rīgu

Gunāra Kroļļa grafikas darbu izstāde ''Kontrastviela''

Gunārs Krollis ir viens no redzamākajiem Latvijas 20.gadsimta otrās puses estampa meistariem, kura darbi vispirms asociējas ar perfekti izkoptu mākslinieciskās izteiksmes formu, pievēršoties visai sabiedrībai ļoti būtisku morāli ētisku tēmu atklāsmei.

Ekspozīcijā varēs aplūkot Gunāra Kroļļa populāros 20.gadsimta 60.gadu vidū darinātos linogriezumu ciklus ''Mana Rīga'', ''Pļaviņu HES šoferi'', kuros pilsētas vēstures, paaudžu attiecību un darba tēmas traktējums izceļas ar lielu vispārinājumu un heroizāciju. Savukārt 70.-80.gados tapušie ofortu triptihi ''Japānas atspulgi'' un ''Vīnes dienasgrāmata'' liecina par poētiskāku un niansētāku vēsturisko tēmu un tēlu atklāsmi. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties arī ar Gunāra Kroļļa pēdējos gados radītajiem lielformāta zīmējumiem tušas un grafīta tehnikā. Kādreiz Vidusāzijā, Japānā, Jordānijā, Sīrijā, Libānā pieredzētais atstāja ļoti spēcīgu iespaidu uz mākslinieku, radīja noturīgu interesi un vēlmi skatīt senos pagātnes vēstures notikumus saistībā ar tagadnes norisēm.

Izstāde notiek Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 4.stāva izstāžu zālēs.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 19.11.2017 - 21.01.2018