Izbaudi Rīgu

Informatsioon COVID-19 piirangute kohta

Läti piirid on avatud enamiku Euroopa riikide reisijatele. Lätisse saabudes ei tule enam järgida 10-päevase karantiinis olemise nõuet (välja arvatud joonisel märgitud riigid, Venemaa ja Valgevene). Endiselt tuleb järgida ettevaatusmeetmeid ja 2 m distantsi nõuet. Alates 1. augustist on vabas õhus lubatud koguneda kuni 3000 inimesel, siseruumides üldpindalaga kuni 1000 m2 kuni 250 inimesel ja üldpindalaga üle 1000 m2 kuni 500 inimesel.

Reisiinfo saamiseks võtke meiega ühendust e-posti teel, info@rigatic.lv, või helistage telefonil +371 67037900.

Restoranid ja kohvikud

Restonid ja kohvikud on avatud, neis pakutakse sööki ja jooki kohapeal tarbimiseks, järgides distantsinõudeid ja ettevaatusmeetmeid. Palume järgida restoranide personali juhiseid inimeste arvu kohta lauas ning omavahelise distantsi järgimise kohta. Sel suvel on restoranidel avaramad väliterassid, mis võimaldavad parimal viisil suurepärast einet nautida.

Muuseumid, kultuuri- ja meelelahutusasutused ning muud teenused

Muuseumid, galeriid ja kultuuriasutused on taas avatud. Avalikud üritused nii väljas kui ka siseruumides tasapisi juba toimuvad, kuid endiselt tuleb järgida distantsinõudeid. Alates 1. augustist tuleb muuseumide, raamatukogude, kultuurikeskuste, näitusesaalide, vabaõhuürituste, teatrimajade, kontserdisaalide, kino ja nende kultuuriasutuste välitingimustes toimuvate ürituste külastajatel viibida ja istuda kindlaksmääratud istekohtadel kahekaupa, kui tegemist ei ole ühe leibkonna esindajatega; pereliikmed võivad istuda kuni neljast inimesest koosnevates gruppides.

Ettevaatusmeetmed

Olulisimateks ettevaatusmeetmeteks pärast COVID-19 piirangute leevendamist on nõue järgida avalikes kohtades inimeste vahel 2 m distantsi ning pesta ja desinfitseerida tihti käsi. Rohkem infot COVID-19 ja ettevaatusmeetmete kohta vt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse veebilehelt.