Näitus "PURVĪTIS"

28. maist kuni 9. oktoobrini 2022 on Läti Rahvusliku Kunstimuuseumi peahoones külastajatele avatud näitus "PURVĪTIS", mis on pühendatud väljapaistva läti maastikumaalija Vilhelms Purvītise 150. sünniaastapäevale.

Läti rahvusliku maastikumaali rajajat ja kõige silmapaistvamat moderniseerijat Vilhelms Purvītist (1872–1945) peetakse üheks peamiseks Läti 20. sajandi esimese poole visuaalkunstnikuks. Sajandivahetusel märgati lume ja põhjamaise varajase kevade meisterlikku maalijat Peterburis, Pariisis, Münchenis, Berliinis, Viinis ja teistes Euroopa kunstikeskustes. Baltimaade tuntuim modernse kunsti esindaja käis kaasas maastikužanri muutustega, saavutas edu välismaal, autoriteedi Riia kunstielus ning püsivalt kõrge staatuse edasises Läti kunstimaailmas.

Euroopaliku läti klassiku nimi on Läti kunstiajaloos ning ühiskonna kujutlustes muutunud üheks rahvusidentiteedi sümboliks. Poeetiliste arhetüüpidena püsivad Purvītisele omased kujundid, motiivid ja meeleolud meie maastikutunnetuses ja -nägemuses. Maalikunstniku põhjamaise looduse kujutamist ning klassikaliselt komponeeritud Läti ideaalmaastikku aastaaegade vahetumisel tavatsetakse pidada rahvusliku maastiku kaanoniks.

Purvītis väärib erilist tähelepanu, sest viis ellu kõrgeima kunstihariduse ideaali ning osales iseseisva Läti riigi kultuuripoliitikas: ta oli Läti Kunstiakadeemia esimene rektor, loodusvaadete töötoa juht ning samal ajal prestiižse Riia Linna Kunstimuuseumi (praegu Läti Rahvuslik Kunstimuuseum) direktor, rahvusliku kunstikollektsiooni looja ja esinduslike rahvusvaheliste näituste korraldaja.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: