Paroda "PURVĪTIS"

Nuo 2022 m. gegužės 28 d. Iki spalio 9 d. Latvijos nacionalinio dailės muziejaus pagrindiniame pastate bus eksponuojama paroda "PURVYTIS" ("PURVĪTIS"), skirta žymaus latvių dailininko Vilhelmo Purvyčio 150 m. jubiliejui.

Nacionalinės tapybos pradininkas ir ambicingiausias modernizuotojas Vilhelmas Purvytis (Vilhelms Purvītis, 1872–1945) yra pripažintas viena svarbiausių Latvijos XX a. pirmosios pusės vizualiojo meno asmenybių. Amžių sandūroje meistriški sniego ir ankstyvo šiaurinio pavasario tapytojo darbai stebėti Peterburge, Paryžiuje, Miunchene, Berlyne, Vienoje ir kituose Europos meno centruose. Žymiausias Pabaltijo moderniosios dailės atstovas taip pat įsitraukė į šiuolaikiškas peizažo žanro permainas ir sulaukė sėkmės užsienyje, pelnė autoritetą Rygos meno gyvenime ir nekintamai aukštą statusą Latvijos meno pasaulyje.

Europietiško latvių klasiko vardas Latvijos meno istorijoje ir bendruomenės akyse tapo vienu nacionalinio identiteto simbolių. Poetiškais archetipais "purvytiški" įvaizdžiai, motyvai ir nuotaika išlaiko savo esatį mūsų vaizdingos aplinkos pojūtyje ir matyme. Tapytojo sukurtas gimtosios šiaurietiškos gamtos vaizdas, taip pat kaip ir klasiškai sukomponuotas idiliškas Latvijos kraštovaizdis metų laikų kaitoje, dažnai vertinamas kaip nacionalinio peizažo kanonas.

Purvytis sulaukia ypatingo dėmesio kaip aukštojo meno mokslo idėjos kūrėjas nepriklausomoje Latvijoje, kaip pirmasis Latvijos dailės akademijos rektorius ir Kraštovaizdžio dirbtuvių vadovas bei kartu prestižinio Rygos miesto dailės muziejaus (dab. Latvijos nacionalinio dailės muziejaus) direktorius, nacionalinės dailės kolekcijos kūrėjas ir reprezentacinių tarptautinių parodų rengėjas.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: