Izbaudi Rīgu

Izstāde "Redzēts. Neredzēts. Izredzēts."

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) 30 gadu jubilejai veltītā izstāde veidota kā stāstu cikls par to, kā priekšmeti nonāk muzejā.

Šie ienākšanas ceļi ir atšķirīgi, un tos nosaka dažādi faktori: valsts kultūrpolitikas nostādnes, ekonomiskā situācija, vērtību un prioritāšu izmaiņas krājuma komplektēšanas politikā, arī dažādas nejaušības. 30 gadu laikā mūsu valstī un sabiedrībā ir notikušas daudzas pārmaiņas, kas loģiski ietekmējušas muzeja attīstību. Tagad DMDM vēlas kompleksi paskatīties uz šo jautājumu kopumu, domājot par muzeja un krājuma nākotnes perspektīvu.

Par muzeja mājvietu kalpo valsts nozīmes 13.gadsimta arhitektūras piemineklis – Svētā Jura baznīca. Visus šos gadus DMDM ir bijis uzticīgs saviem galvenajiem uzdevumiem – izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas un pasaules dekoratīvās mākslas un dizaina liecībām to vēsturiskajās un mākslinieciskajās izpausmēs, akcentējot nacionālās mākslas skolas vietu kultūras vēsturē un laikmetīgajos procesos.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs 11.07.2019 - 15.09.2019