Izbaudi Rīgu

Izstāde "VEF īpašās izstrādes"

Izstāde pievērsīsies VEF vēstures mazāk zināmajām lappusēm – tehnoloģijām, kas uzražotas nelielā apjomā kā prototipi tālākai inovāciju attīstībai VEF rūpnīcā. Izstādē tiks eksponēti krājuma priekšmeti, kuri apliecina VEF rūpnīcas inženieru radošumu un uzņēmību, veidojot gandrīz utopisku realitāti jeb VEF kā atsevišķu pasauli pasaulē.

Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem: 
Kas kopīgs sporta vingrošanai, Olimpiskajām spēlēm un VEF?
Kā VEF 70.gadu beigās un 80.gadu sākumā attīstījās informācijas tehnoloģiju jomā?
Kas darbojās VEF teritorijā kopš 1984.gada, kam līdzīga nebija visā pasaulē? 
Kā jaunākās atziņas psihoterapijā un algoloģijā atspoguļojās VEF rūpnīcas ražojumos?
 

VEF Kultūras pils 06.06.2019 - 06.10.2019