Izbaudi Rīgu

Ērika Apaļā personālizstāde "Ģimene"

Ēriks Apaļais ir viens no oriģinālākajiem un izdomas bagātākajiem jaunās paaudzes gleznotājiem, kas pēdējo gadu laikā nākuši no Latvijas. Izstāde piedāvā mākslinieka līdzšinējās darbības pārskatu piecās sadaļās. Reti redzētās agrīnās gleznas, noslēpumaino burtu kompozīcijas, alūziju piesātināti elipsveida naratīvi ir tikai daļa no tā, ko apmeklētājs ieraudzīs ekspozīcijā.

Ērika Apaļā gleznās nojaušamo jēgu nav viegli noteikt, un tieši tas padara viņa darbu tik intriģējošu. Mākslinieks dod mājienus, taču mūsu ziņā ir atšifrēt to, ko redzam. Vienīgā atslēga, ko Apaļais sniedz, ir no autobiogrāfiskās jomas; no turienes arī izstādes nosaukums – "Ģimene". Tālāk jau skatītājs pats var radīt jēgu, aizpildīt iztukšotās atmiņas semantiskās plaisas.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 19.05.2020 - 31.05.2020