Izbaudi Rīgu

Izstāde "Nervozā gara faktūra"

Izstāde ir veltījums nemiera garam tā dēvētajā "post-optiskā" laikmetā. Šis gars, lai arī lielā mērā ietver nostalģiju pēc pirms-tehnoloģiju ēras ar tajā valdošajiem reiviem un deju grīdām, pieaugoši izpaužas kā noteiktas uzvedības modelis, kādu indivīds izspēlē uz šodienas realitātes fona. Ekspozīcijā ietvertās arhīva fotogrāfijas un video, audekli un grafiti, ar rokām dobti, kā arī burtveidolu un kolāžas tehnikā veidoti jauni un iepriekš radīti dzīvu un mirušu autoru darbi, katrs atsevišķi novada tiem īpaši piemītošu virsmas autonomijas un satura "troksni" jeb faktūru.

Piedalās 0.0.01.0.0., Džeims Bridls, Merlins Kārpenters, Vanesa Gravenora, Lī Ledars, Voldemārs Matvejs, Viktorija Modesta, Ieva Rubeze, Aleksandra Samuļenkova, Elza Sīle  

Kuratore: Zane Onckule

''Kim?'' Laikmetīgās mākslas centrs 04.09.2020 - 01.11.2020