Izbaudi Rīgu

Anglikāņu baznīca

Sv.Pestītāja Anglikāņu baznīca celta no 1857. -1859.gadam pēc arhitekta J.D.Felsko projekta bijušo Paula bastionu vietā.

1806.gadā britu tirgotāji Rīgā izveidoja Britu trūkumcietēju fondu lai īstenotu trīs mērķus:

  • lai palīdzētu grūtībās nonākušajiem Lielbritānijas pilsoņiem;
  • lai nodrošinātu dievkalpojumus britu garīdznieku vadībā;
  • lai celtu baznīcu un mācītāja māju.

Rīgas anglikāņu draudzi dibināja 1822.gadā, un galvenie baznīcas būvniecības darbi norisēja no 1857-1859 gadam. No Anglijas ar kuģi tika atvests apm. 30cm biezs zemes slānis, uz kā likti baznīcas pamati, kā arī ķieģeļi tās celtniecībai. Baznīcu iesvētīja 1859.gada 26.jūlijā un nosauca par Svētā Pestītāja Rīgas baznīcu.

Regulāri dievkalpojumi sākušies 1859.gada 29.novembrī, Adventes svētdienā. Viens no baznīcas dibinātāju pēctečiem ir Georgs (Džordžs) Armitsteds, vēlākais Rīgas pilsētas galva.

Pēc padomju okupācijas sākšanās 1940.gadā, baznīca tika izdemolēta, bet no 1973.gada šeit mājvietu atrada Rīgas Politehniskā Institūta (tagad Rīgas Tehniskās universitātes) Studentu klubs. Baznīcā uzsāka restaurācijas darbus un tā kļuva par kultūras centru, kur notika koncerti, izstādes, un deju vakari. Darbojās arī skaņu ierakstu studija.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991.gadā, amerikāņu misionārs Ardens Haugs šeit nodibināja angliski runājošu draudzi. 1995.gadā par Svētā Pestītāja draudzes mācītāju kļuva dr. Juris Cālītis, kurš ir dzimis Latvijā, bet pēc Otrā pasaules kara dzīvojis Lielbritānijā, Karību salās, ASV un Kanādā.

Kopš 2014. gada rudens draudzes mācītāja ir Jāna Jēruma-Grīnberga. Dzimusi Lielbritānijā, kalpojusi Latvijas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ārpus Latvijas un Lielbritānijas luterāņu baznīcā (no 2009-2013.gadam kā bīskape). Dievkalpojumi angļu valodā svētdienas plkst. 11:00; pusdienlaika koncerti trešdienās plkst. 13:00 (Ieeja par ziedojumiem).