Izbaudi Rīgu

Rīgas tūristu gidu sertifikācija

Lai nodrošinātu, ka informāciju par Rīgas tūrisma objektiem sniedz personas, kuras ir attiecīgi profesionāli sagatavotas, ar nepieciešamām zināšanām un kuras pastāvīgi papildina savas zināšanas un profesionālās prasmes, 2013.gada 17.decembrī Rīgas domē tika apstiprināti saistošie noteikumi "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā". 

Saistošie noteikumi "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā" paredz, ka no 2014.gada 1.aprīļa Rīgā par tūristu gidiem var strādāt tikai sertificēti gidi.

Lai nesamērīgi neierobežotu gidu pakalpojumu sniegšanas tiesības personām, kuras ilgstoši ir strādājušas par tūristu gidiem un ir savas jomas lietpratēji, saistošie noteikumi sākotnējā sertifikācijā pieļauj pietiekami plašas iespējas gida profesionālās kvalifikācijas apliecināšanai. Savukārt atkārtotas tūristu gidu sertifikācijas gadījumā noteiktas obligātas prasības profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei.

Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties portāla sadaļā šeit.

 

Kad un kur ir iespējams iesniegt dokumentus?

Otrdienās no plkst. 13:00-17:00, Kungu ielā 3.