Izbaudi Rīgu

Reklāmas iespējas Rīgas Tūrisma Informācijas centrā

Reklāmas iespējas Rīgas Tūrisma Informācijas centrā (RTIC) Rātslaukumā 6.

Tiek piedāvāta iespēja izvietot reklāmas / informatīvos materiālus RTIC tam paredzētajos informatīvo materiālu ievietošanas vietās, ne lielākus bukletus kā A4 vai avīzes A3.

NAV IESPĒJAMS izvietot plakātus vai cita veida izkārtnes.


Lūdzam ievērot:

 • RTAB patur tiesības atteikt informatīvo materiālu izvietošanu, ja tas neatbilsts ētikas vai morāles normām, vai tiek noraidīts RTAB konsultatīvajā padomē
 • RTAB patur tiesības atteikt informatīvo materiālu izvietošanu, ja teksts svešvalodās ir apšaubāmas kvalitātes.
 • Tikai un vienīgi Līguma slēdzējs atbild par informatīvo materiālu saturu un izskatu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par tekstuālās un vizuālās informācijas autortiesībām, atbilstību LR likumdošanai, MK noteikumiem un citām regulām.
 • Rūpīgi izlasiet informatīvo materiālu izvietošanas Līgumu!

CENAS

 

Izmaksas norādītas ieskaitot PVN:

 • EUR 150,00 ceturksnī
 • EUR 60,00 mēnesī.

No maksas par informatīvo materiālu izvietošanu ir atbrīvotas valsts un pašvaldības kultūras un mākslas iestādes, kā arī LIVE RīGA Partnerprogrammas dalībnieki.


Lai noslēgtu Informatīvo materiālu izvietošanas Līgumu

 • uz epastu: info@rigatic.lv:
  • informāciju par Līgumslēdzēju:
   • uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese (ja atšķiras - arī faktiskā adrese), reģistrācijas numurs, norēķinu konta nr.;
   • parakstiesīgā persona un amats
   • kontaktpersona, epasts un tālrunis vai mobilā tālruņa numurs
  • informatīvā materiāla paraugu (elektronisko versiju, skanētu vai fotogrāfiju);
  • no kura datuma sākot un uz kāda laika periodu vēlaties izvietot materiālus (cik mēneši).