Izbaudi Rīgu

Izstāde "Svešie mūsu dabā"

Latvijas Dabas muzeja speciālistu veidotā izstāde būs stāsts par Latvijā sastopamajām svešzemju augu un dzīvnieku sugām un to ietekmi uz vietējām ekosistēmām. Būs aplūkoti invazīvie augi un dzīvnieki, kas mīt dažādās vidēs – piemājas dārzā, mežā, jūrā, upē un krastmalā un citviet. Izziņas materiālu papildinās aktivitātes un spēles.

Latvijas Dabas muzejs 09.11.2019 - 08.03.2020