Izbaudi Rīgu

Veļu vakars

Kad naktis kļūst garākas par dienu un pār zemi nolaižas migla, ir pienācis veļu laiks. Atdarās vārti, un ciemos ierodas senču gari – veļi, saukti arī par iļģiem, paurīšiem, vecīšiem, ķauķiem, urgučiem, māžekļiem. Tad saimniekam ir jārīko veļu mielasts. Iestājoties krēslai, Hernhūtiešu namā dziedāsim un godināsim mūsu senčus kopā ar folkloras kopām.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 18:00 - 21:00 20.10.2019