Izbaudi Rīgu

Vasaras sezonas atklāšana Brīvdabas muzejā

Kad lapas jau saplaukušas un pļavās sāk ziedēt puķes - Brīvdabas muzejā sākas vasaras sezona. Muzeju pieskandina putnu treļļi un dziedātāju balsis. Pēc ziemas tiek atvērtas ēkas un sētas, muzeja viesus priecē amatnieki ar amata prasmju demonstrējumiem. Svētki šogad notiek dzīvojamajā rijā-skolā "Breži" no Valmieras.

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 10:00 - 14:00 01.05.2020