Izbaudi Rīgu

Izstāde ''Reformācijai 500: Piemiņas medaļas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā. 16.-19.gadsimts''

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja reformācijas atcerei veltīto medaļu un žetonu kolekcija ir daļa no Reformācijas materiālās kultūras pasaules mantojuma. Medaļa ir kā piemineklis, kas veltīta kādam vēsturiskam notikumam, sabiedriski nozīmīgai norisei, izcilai personībai - tās atspoguļo laikmeta garu, glabā vēstures reālijas un katra nes savu vēstījumu cauri laikiem.

Izstādē eksponētās medaļas ļauj iepazīties ar populāriem tematiskiem sižetiem, saistītiem ar reformāciju un Mārtiņa Lutera dzīves jubilejām. Medaļās risināti arī citi reliģiskās dzīves notikumi, piemēram, teoloģiskie strīdi, Vestfāles miera līguma parakstīšana Minsterē 1648.gadā, Nantes edikta atcelšana 1685.gadā, Zalcburgas protestantu došanās emigrācijā uz Prūsiju 1732.gadā u.c. Izstādē apskatāmi unikāli, līdz šim plašam skatītāju lokam neiepazīti medaļu mākslas darinājumi, īpaši izceļot medaļu, veltītu Mārtiņa Lutera dzimšanas 400 gadu atcerei 1883.gadā, kura kolekcijā ir vienīgā, kas kalta Rīgā. Unikāls ir Rīgas 18.gadsimta dabaszinātnieka Fišera izveidotais saraksts ar attēliem ''Reformācijas vēsture monētās''. Izstādē var aplūkot vienu no Fišera rokrakstā iekļautajiem priekšmetiem – Upsalas koncila simtgadei veltīto medaļu (1693). 

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 03.01.2019 - 31.12.2020