Izbaudi Rīgu

Mākslas un amatniecības izstāde "Radošā dominante. Vasaras stihijas"

Izstāde atspoguļo mūsu tautai raksturīgo mākslā, sadzīvē, ieražās, akcentējot tradicionālās kultūras nozīmību Latvijas, īpaši Rīgas, kultūrvēsturiskajā aspektā. Izstādes kods – Vasaras stihijas. Līdzīgi dabai, darbos iezīmējas galveno stihiju elementi: zeme, ūdens, gaiss, uguns - viss gaišs, krāsains, vasarīgs.

Svētā Pētera baznīca 10.07.2019 - 01.09.2019