Informācija gidiem saistībā ar COVID-19 izplatību valstī

Informācija gidiem saistībā ar COVID-19 izplatību valstī

____________________________

Par fiziskas personas datu apstrādi

Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšana un atjaunošana

Atbilstoši Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” (turpmāk – Noteikumi) 2014.gada 1.aprīlī tika uzsākta Rīgas tūristu gidu sertifikācija. Rīgas tūristu gida sertifikāts dod tiesības sniegt informāciju par Rīgas tūrisma objektiem trīs gadus no tā piešķiršanas dienas, kas nozīmē, ka 2017.gada 31.martā beigsies pirmo Rīgas tūristu gidiem izsniegto sertifikātu darbības termiņš.

Lai pagarinātu Rīgas tūristu gida sertifikāta darbību uz trim gadiem, Rīgas tūristu gidam ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā” ir jāiesniedz iesniegums par Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanu.

Visiem Rīgas tūristu gidiem iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas apliecina zināšanu par Rīgas tūrisma objektiem papildināšanu, kā arī tūristu gida profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi ne mazāk kā 20 akadēmisko stundu apjomā gadā (kopā ne mazāk kā 60 akadēmisko stundu apjomā pēdējo trīs gadu laikā), kopijas.

Gadījumā, ja iesnieguma par sertifikāta darbības pagarināšanu termiņš ir nokavēts, Rīgas tūristu gidam ir tiesības atjaunot sertifikāta derīguma termiņu, iesniedzot „Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā” iesniegumu par Rīgas tūrista gida sertifikāta derīguma termiņa atjaunošanu. Iesniegumam jāpievieno tie paši dokumenti, kas pie sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanas.

--------

Gidiem, kas Rīgas tūristu gida sertifikātu saņēma, savu profesionālo kvalifikāciju apliecinot ar Noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem (ar akreditētas augstākās izglītības programmas apguves apliecinošu dokumentu, kā arī vismaz trīs gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošu dokumentu) un/-vai 7.4.apakšpunktā minētajiem dokumentiem (ar akreditētas augstākās izglītības programmas apguves apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā), līdz iesnieguma par Rīgas tūristu gida sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu iesniegšanas brīdim papildus jāapgūst licencēta tūristu gidu profesionālās pilnveides programma.

Iesniegumam jāpievieno arī dokumentu, kas apliecina profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidi, apgūstot licencētu tūristu gidu profesionālās pilnveides programmu, kopijas.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka par licencētu tūristu gidu profesionālās pilnveides programmu atbilstoši Noteikumiem ir uzskatāma programma, kas licencēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā un kuras apjoms ir vismaz 160 stundas.

 

Ja Rīgas tūristu gids uz iesnieguma par Rīgas tūristu gida sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu iesniegšanas brīdi ir apguvis akreditētu augstākās izglītības programmu, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, tad licencēta tūristu gida profesionālās pilnveides programmu nav nepieciešams apgūt.

-------------------

Gidiem, kas Rīgas tūristu gida sertifikātu saņēma savu profesionālo kvalifikāciju apliecinot ar Noteikumu 7.5. apakšpunktā minētajiem dokumentiem (ar vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, ne mazāk kā desmit gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā), līdz iesnieguma par Rīgas tūristu gida sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu iesniegšanas brīdim papildus jāapgūst akreditēta augstākās izglītības programma vai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi šāda studiju programma jāturpina apgūt. Tāpat ir jāpilnveido savas profesionālās zināšanas un prasmes, apgūstot licencētu tūristu gidu profesionālās pilnveides programmu.

Ja Rīgas tūristu gids uz iesnieguma par Rīgas tūristu gida sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu iesniegšanas brīdi ir apguvis akreditētu augstākās izglītības programmu, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, tad licencēta tūristu gida profesionālās pilnveides programmu nav nepieciešams apgūt.

-------------------

Ja Rīgas tūristu gids vēlas papildināt norādi par valodu, kurā tas sniedz tūristu gida pakalpojumus, iesniegumā par Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanu vai atjaunošanu norāda valodas, kādās tas pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus, un iesniegumam pievieno valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Rīgas tūristu gida sertifikāta darbību pagarina ar dienu, kad beidzas iepriekšējā sertifikāta darbības termiņš. Ja iepriekšējā sertifikāta darbības termiņš ir beidzies pirms komisija ir pieņēmusi lēmumu par Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanu, Rīgas tūristu gida sertifikāta darbību atjauno ar komisijas lēmuma par Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības atjaunošanu pieņemšanas dienu.

Maksa par dokumentu izskatīšanu ir EUR 50.00, kas maksājama ar bankas pārskaitījumu pamatojoties uz izrakstīto rēķinu.

Dokumentus Rīgas tūristu gida sertifikāta darbības pagarināšanai un atjaunošanai aicinām iesniegt no 2017.gada 1.janvāra “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā” birojā Kungu ielā 3, Rīga, otrdienās no plkst.13.00 līdz 17.00.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties, zvanot pa tālruni 67181099 vai rakstīt e-pasts: gidi@liveriga.lv.


Grozījums Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošajos noteikums Nr.91 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā"

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas, sociālo mediju sīkdatnes un mārketingam nepieciešamās sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: