Latvijos okupacijos muziejus

Muziejus supažindina su Latvijos istorija nuo 1940 iki 1991 metų, kada buvo išgyventos tiek sovietų, tiek nacistinės Vokietijos okupacijos.

Ekspozicijoje galima pamatyti tarpvalstybines sutartis ir dokumentus, liudijančius apie totalitarinių režimų įtaką Latvijos valstybės ir latvių tautos likimui. Dokumentai, fotografijos ir muziejaus daiktai pasakoja apie Latvijos gyventojų tragediją svetimų valdžių sukurtose nežmoniškose sąlygose ir pasipriešinimą okupacinėms valdžioms.

Muziejuje veikia parduotuvė, kurioje galima įsigyti knygų, filmų, atvirukų ir suvenyrų, kurie papildo ir atspindi muziejaus tematiką.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: