Latvijos Nacionalinis istorijos muziejus

Tai didžiausia latvių kultūros istorijos vertybių saugykla, kurioje yra daugiau nei milijonas daiktų - unikalios archeologijos, etnografijos, numizmatikos, istorijos ir meno kolekcijos. Pagrindinėje ekspozicijoje atsispindi Latvijos istorija nuo seniausiųjų laikų iki šių dienų.

Nepaprastosios padėties metu galima apžiūrėti Latvijos istorijos ekspoziciją ir jungtinę 68 muziejų parodą "Latvijos šimtmetis".

Muziejus įkurtas 1869 metais. 1920-2014 jis buvo reikšmingame, istorijos ir architektūros paminklo statusą turinčiame pastate - Rygos pilyje. Nuo 2014 m. pagrindinė muziejaus ekspozicija ir parodų salės laikinai glaudžiasi adresu: Brīvības bulvāris 32. Latvijos istorijos ekspozicija atspindi laikotarpį nuo seniausiųjų laikų iki šių dienų, nuolatinės parodos skirtos konkrečioms temoms: "Pinigai Latvijoje" ir "Sakralinis menas".

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: