Kampinis namas

Okupacijos muziejaus projektas "Kampinis namas" suteikia galimybę plačiajai visuomenei susipažinti su buvusio Valstybinio saugumo komiteto arba čekistų pagrindine būstine Rygoje. Čia pristatoma paroda apie čekistų veiklą Latvijoje ir siūlomos ekskursijos po pastatą.

Lankytojai čia gali apžiūrėti kalėjimo kameras, rūsius, pasivaikščiojimo aikšteles, liftą, kuriuo kelti tardomieji, taip pat tardymų kabinetą. Jaunajai kartai ir šalies svečiams tai bus atradimas, o kentėjusiems tarp šių sienų - atminimas.

Valstybinio saugumo komiteto pastatas arba "Kampinis namas" per penkiasdešimt metų tapo ryškiausiu totalitarinės valdžios simboliu. XXI amžiaus Rygoje jis išlieka praėjusio (totalinių karų, masinių represijų ir genocido) amžiaus reliktu. Dabar pats laikas pakeisti "Kampinio namo" likimą - atverti duris ir prisiliesti prie pastate užrakintų patirčių ir likimų, visiškai juos suvokti, suprasti ir pakeisti.

Muziejaus paroda apie čekistų veiklą yra nemokama.

Ekskursija su gidu "Čekistų rūsiuose":
Pensininkams, mokiniams ir studentams - 4 EUR.
Suaugusiems - 10 EUR.

Pasižiūrėti ekskursijų laikus ir įsigyti bilietus galite čia.

Daugiau informacijos telefonu: +371 27875692 

Po "Kampinį namą" pasivaikščioti virtualiai galima čia.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: