Izbaudi Rīgu

Neatliekamos gadījumos

Zvani uz oficiālo tūrisma “hotline” 1188 un saņem informāciju arī svešvalodās. Pa šo tālruni var uzzināt visu nepieciešamo informāciju: gan transporta kustības sarakstus, veikalu un pakalpojumu dienestu adreses un darba laikus, gan privātpersonu kontaktinformāciju, gan biznesa informāciju, kā arī visu nepieciešamo tūrisma informāciju.

1188 ir vispopulārākais uzziņu dienests, uz kuru viena zvana minūte izmaksā vismaz 40 santīmu (58 eiro centus), kas ir pakalpojuma sniegšanas maksa. Zvanot no mobilā telefona, vēl jāmaksā zvana tarifs, ko nosaka mobilā telefona operators.Lētāk iznāk izmantot 1188 uzziņu dienesta bezmaksas interneta portālu www.1188.lv, kas ir pieejams arī krieviski un angliski.

Jebkurā ekstremālā situācijā jāzvana pa bezmaksas tālruni 112 - universāls glābšanas un palīdzības dienesta kontakttālrunis. Pa to var sazvanīt gan ātro medicīnisko palīdzību un policiju, gan ugunsdzēsējus un gāzes avārijas dienestu.

 

Rīgā darbojas arī specializēta Pašvaldības policijas Tūrisma nodaļa, kas nodrošina sabiedrisko kārtību un informē pilsētas viesus par Rīgā pieņemtām uzvedības normām, kā arī sniegt informāciju ārzemju viesiem, kā saņemt palīdzību dažādu veidu negadījumos.

Tūrisma policija strādā visā pilsētas teritorijā, taču lielākoties patruļas notiek Vecrīgā. Ir ieviests diennakts informatīvais tālrunis ārvalstniekiem + 371 67181818, kas nepieciešamo informāciju sniedz krievu un angļu valodās.

Rīgā vēl ir vairāki izziņu dienestu tālruņi, kas parasti ir maksas.

  • Plaša spektra uzziņu informāciju latviešu, krievu un angļu valodā var iegūt pa tālruņiem 1180 un 1189.

Ir vērts iegaumēt vēl dažus tālruņu numurus, kuri var noderēt specifiskās ārkārtas situācijās (latviešu, krievu un angļu valodā):

  • bankas norēķinu kartes nozaudēšanas gadījumā – 67092555;
  • psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās – 67222922;
  • SOS meklēšanas un glābšanas darbi jūrā – 67323103.

Pārējie “karstie telefoni” darbojas latviešu un krievu valodā:

  • diennakts veterinārā palīdzība – 26539900;
  • autoslēdzeņu, durvju un seifu avārijas atslēgšana – 29212680.