Izbaudi Rīgu

Peldošās galerijas Noass un Betanovuss

Laikmetīgā māksla mēdz apdzīvot visdažādākās vietas. Neparastu platformu dažādiem laikmetīgās mākslas projektiem piedāvā peldošās galerijas “Noass” un “Betanovuss” – divi debarkaderi, kas pietauvoti Rīgas centrā, Daugavas vidū pie AB dambja.

Unikālais novietojums pilsētvidē, vieglā sasniedzamība, kā arī neparastās telpas abas peldošās galerijas padara jo īpaši iekārojamas dažādu netradicionālo mākslu pārstāvjiem. Uz “Noasa” un “Betanovusa” klāja notiek dažādi mākslas pasākumi – “mazo formu” teātra izrādes, laikmetīgo deju uzvedumi, ik rudeni tur norisinās Starptautiskais laikmetīgās un video mākslas festivāls “Ūdensgabali”.

Abas peldošās galerijas arī var izīrēt dažādiem pasākumiem, piemēram, konferencēm, semināriem un prezentācijām.