Laisvės paminklas

Jau beveik šimtą metų pačiame Rygos centre stiebiasi Laisvės paminklas – į granitą ir varį įvilktas meno darbas simbolizuoja latvių tautos nepriklausomybės ir laisvės siekį. Laisvės statulos rankose ryškiai šviečia trys žvaigždės, simbolizuojančios Latvijos kultūrinius ir istorinius regionus – Kuržemę, Vidžemę ir Latgalą. Ant pjedestalo iškalti žodžiai – „Tėvynei ir Laisvei“. Laisvės paminklas buvo atidengtas 1935 m. lapkričio 18 d., jis pastatytas už žmonių suaukotas lėšas. Laisvės paminklo aukštis yra 42, 7 metrai.

Laisvės paminklo idėjos autorius buvo žymus latvių skulptorius Karlis Zalė (Kārlis Zāle 1888-1942), kuris taip pat sukūrė Brolių kapų memorialinį ansamblį. K. Zalės sumanymą miesto aplinkoje realizavo architektas Ernestas Štalbergas (Ernests Štālbergs 1883-1958), paminklo statyba užtruko keturis metus.

Idėją apie nepriklausomybę Laisvės paminklas išreiškia architektūrine kalba - didžiulės skulptūros išdėstytos keliais lygiais ir primena Latvijai reikšmingus istorinius paveikslus bei įvykius.

Penkiasdešimt šešios skulptūros suskirstytos į trylika skulptūrinių grupių, kurios išdėstytos keturiuose lygmenyse.

Pagrindinis lygmuo simbolizuoja tautos darbo etiką, jos dvasinę galią ir nepriklausomybės siekį. Priekyje įtaisyti reljefai "Latvių šauliai" ir "Latvių tauta - dainininkė", kitos keturios skulptūrinės grupės - "Darbas", "Tėvynės gynėjai", "Motina - šeimos saugotoja" ir "Dvasinio gyvenimo kūrėjai" atspindi pagrindines latvių gyvenimo vertybes. Reljefai byloja apie 1905 metų revoliuciją ir Latvijos laisvės kovas.

Pagrindinės vidurinės juostos figūros simbolizuoja tautos idealus ir laisvės siekį. "Latvijos paveikslas" liudija apie pasirengimą ginti Tėvynę, "Grandinių traukytojas" simbolizuoja galią pertraukti vergijos grandines, latvių nacionalinis mitinis herojus "Lačplėsis" ragina kovoti su priešiškomis valdžiomis, o dvasinę jėgą simbolizuoja "Vaideluotis" - baltų pagonių šventikas.

Paminklas užbaigiamas granitiniu obelisku, o ant jo - Laisvės skulptūra, iš vario nukalta moters statula, virš galvos laikanti tris auksines žvaigždes, simbolizuojančias Latvijos kultūrinių ir istorinių regionų vienybę.

Sovietmečiu rinktis prie Laisvės paminklo buvo uždrausta. Prasidėjus atgimimo judėjimui, žmonės vėl čia minėjo svarbius tautos įvykius - Latvijos Respublikos sukūrimą, laisvės kovas, taip pat okupaciją ir represijas. Atkūrus Latvijos nepriklausomybę prie paminklo vėl stovi garbės sargyba.

This website uses mandatory cookies.Jums sutikus, šioje svetainėje taip pat gali būti naudojami statistikai ir rinkodarai reikalingi slapukai.
If you accept additional cookies, please select your choice: