Pārvietošanās pilsētā

Sabiedriskais transports

Rīgā ir četru veidu sabiedriskais transports – tramvajs, trolejbuss, autobuss un elektrovilciens.

Taksometri

Izmantojot taksometru pakalpojumus Rīgā, pievērsiet uzmanību pakalpojuma tarifam, kas ir norādīts uz taksometra aizmugurējām durvīm. Ņemiet vērā, ka Rīgā nav noteikti maksimālie tarifi par brauciena kilometru, brauciena laiku un iekāpšanas maksu, tādēļ iesakām pirms brauciena pārliecināties, vai esat gatavi maksāt vadītāja prasīto cenu.