Läti Okupatsioonimuuseum

Muuseum tutvustab Läti ajalugu aastatel 1940–1991, nii Nõukogude kui ka Natsi-Saksamaa okupatsiooniaega.

Ekspositsioonis on välja pandud rahvusvahelised kokkulepped ja dokumendid, mis annavad tunnistust totalitaarsete režiimide mõjust Läti ja läti rahva saatusele. Dokumendid, fotod ja muuseumi eksponaadid räägivad Läti rahva tragöödiast võõrvõimu loodud ebainimlikes tingimustes ja vastupanust okupatsioonivõimudele.

Muuseumis on ka pood, kust saab osta raamatuid, filme, postkaarte ja suveniire, mis kajastavad ja täiendavad muuseumi temaatikat.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: