Turismiinfokeskused

Riia Turismiinfokeskus, Raeväljak

Mitmesugust teavet pakkuv Riia Turismiinfokeskus (TIK) asub vanalinnas, Raeväljakul. Riia Turismiinfokeskus annab Riia elanikele ja külalistele tasuta teavet (seal hulgas on võimalik saada teabematerjale) linna puudutava kohta, samuti on külastajate kasutada tasuta WiFi.

This website uses mandatory cookies.With your agreement, this website may use statistical and social media cookies.
If you accept additional cookies, please select your choice: