Izbaudi Rīgu

Rīgas tūristu gida profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

Rīgas tūristu gida profesionālo kvalifikāciju atbilstoši saistošo noteikumu 7. un 8.punktam apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:

1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;

vai

2. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī ne mazāk kā trīs gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments (piemēram, tūrisma operatora vai tūrisma aģenta izsniegta izziņa);

vai

3. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;

vai

4. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā;

vai

5. vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, ne mazāk kā desmit gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā.

 

Papildus augstāk minētajiem dokumentiem Rīgas tūristu gida kvalifikāciju apliecina valodas zināšanas tūristu gida pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā līmenī:

1. valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe) apliecinošs dokuments, ja valsts valodas lietošanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;

2. svešvalodas zināšanu, kurā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus, vismaz vidējā līmenī apliecinošs dokuments (piemēram, svešvalodas apguvi apliecinošu pārbaudījumu nokārtošanas dokumenti, angļu valodā - TOEFL, IELTS, FCE, franču valodā – DELF, DALF, TEF, vācu valodā – DSD, DSH, KDS, spāņu valodā – DELE, itāļu valodā – CILS, CELI, kā arī citi svešvalodas zināšanas, svešvalodas apguvi vai izglītības ieguvi attiecīgā svešvalodā apliecinoši dokumenti).