Izbaudi Rīgu

Rīgas tūristu gida profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

Rīgas tūristu gida profesionālo kvalifikāciju atbilstoši saistošo noteikumu 7. un 8.punktam apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:

1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;

vai

2. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;

 

Papildus augstāk minētajiem dokumentiem Rīgas tūristu gida kvalifikāciju apliecina valodas zināšanas tūristu gida pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā līmenī:

1. valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1.pakāpe) apliecinošs dokuments, ja valsts valodas lietošanas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;

2. svešvalodas zināšanu, kurā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus, vismaz vidējā līmenī apliecinošs dokuments (piemēram, svešvalodas apguvi apliecinošu pārbaudījumu nokārtošanas dokumenti, angļu valodā - TOEFL, IELTS, FCE, franču valodā – DELF, DALF, TEF, vācu valodā – DSD, DSH, KDS, spāņu valodā – DELE, itāļu valodā – CILS, CELI, kā arī citi svešvalodas zināšanas, svešvalodas apguvi vai izglītības ieguvi attiecīgā svešvalodā apliecinoši dokumenti).