Izbaudi Rīgu

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu Rīgas tūristu gida sertifikātu, pretendentam "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā" ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums, kurā norādīts (lūdzam izmantot pielikumā pievienoto veidlapu):
1.1. vārds, uzvārds un personas kods;
1.2. deklarētās dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija;
1.3. valoda vai valodas, kādā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus;
1.4. informācija par personas statusu, kādā sniedz tūristu gida pakalpojumus (pašnodarbināta persona, individuālais komersants, darbinieks vai cits), iesniegumam pievienojot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu;

2. dzīves apraksts (Curriculum vitae);

3. profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši saistošo noteikumu 7. un 8.punktam;

4. citu dokumentu, kas apliecina tūristu gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi, kopijas (piemēram, nozares personu apvienības sniegta rekomendācija).

Iesniedzot dokumentus, pretendentam būs jāsedz dokumentu izskatīšanas, sertifikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas saskaņā ar Rīgas domes cenrādi (70 eiro par pirmreizēju sertificēšanu, 50 eiro par sertifikāta atjaunošanu pēc 3 gadiem), pamatojoties uz izrakstīto rēķinu.