Izbaudi Rīgu

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu Rīgas tūristu gida sertifikātu, pretendents Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā iesniedz šādus dokumentus:

9.1. iesniegumu, kurā norāda:

9.1.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu;

9.1.2. deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

9.1.3. valodu vai valodas, kādā pretendē sniegt tūristu gida pakalpojumus;

9.1.4. informāciju par personas statusu, kādā sniedz tūristu gida pakalpojumus (pašnodarbināta persona, individuālais komersants, darbinieks vai cits), iesniegumam pievienojot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu;

9.2. (svītrots ar Rīgas domes 03.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 174);

9.3. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);

9.4. profesionālo kvalifikāciju un prasmes, kā arī valodu zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo saistošo noteikumu 7. un 8.punktam;

9.5. citu dokumentu, kas apliecina tūristu gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi, kopijas (piemēram, nozares personu apvienības sniegta rekomendācija).