Izbaudi Rīgu

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad stājās spēkā saistošie noteikumu par gidu sertificēšanu?
Saistošie noteikumi stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī, bet aizliegums nesertificētu gidu pakalpojumu sniegšanai noteikumos minētajos tūrisma objektos stājās spēkā no 1.aprīļa.

Kas nodarbojas ar gidu sertificēšanu?
Ar gidu sertificēšanu nodarbojas "Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja" izveidota speciāla komisija, kurā ir pārstāvji no Rīgas pašvaldības, nozares apvienībām, tūrisma operatoriem, kā arī no "Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja".

Komisijas locekļi:
- Komisijas priekšsēdētājs: nodibinājuma "Rīgas Tūrisma Attīsības Birojs" projektu vadītājs Edgars Miķelsons;
- Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenais jurists Vismants Vazdiķis;
- Latvijas Profesionālo Gidu Asociācijas valdes loceklis Andrejs Rozanovs;
- Biedrības "Latvijas Tūrisma Gidu Asociācija" valdes locekle Aija Tamsone;
- Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas ģenerālsekretāre Irēna Riekstiņa;

Sertifikācijas komisijas nolikums 

Kad un kur ir iespējams iesniegt dokumentus?
Dokumentus gidu sertificēšanai var iesniegt "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojā", Rīgā, Kungu ielā 3,otrdienās no plkst. 13:00 līdz 17:00.

Cik ilgā laikā iespējams saņemt atbildi par sertifikāta saņemšanu vai atteikumu?
Mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas tiek pieņemts lēmums par Rīgas tūristu gida sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu, par ko pretendents tiek rakstiski informēts.

Uz cik ilgu laiku tiek izsniegts sertifikāts?
Gidi tiek sertificēti uz trim gadiem, bet pēc šī termiņa būs jāveic atkārtota sertificēšana.

Kā iespējams atpazīt sertificētus gidus?
Informācija par sertificētajiem gidiem tiek apkopota īpašā gidu reģistrā un publicēta Rīgas tūrisma portālā "www.liveriga.com". Tāpat sertificētajiem gidiem tiek izsniegti sertifikāti, noteikta parauga identifikācijas zīmes.

Vai ir noteiktas teritorijas, kurās pakalpojumu drīkst sniegt tikai sertificēti tūristu gidi?
Pilsētas publiskajā ārtelpā esošie tūrisma objekti un apskates vietas, par kurām informāciju no 2014.gada 1.aprīļa drīkst sniegt tikai sertificēti tūristu gidi, ir Rīgas vēsturiskais centrs, Ķīpsalas vēsturiskā apbūve, Mežaparks, Brāļu kapi, Ziemeļblāzmas kultūras nama apbūves ansamblis ar parku un Kalnciema ielas kvartāls.

Kas uzrauga to, vai strādājošajiem gidiem ir izsniegts sertifikāts?
To, vai strādājošajiem gidiem ir sertifikāts, uzrauga Rīgas Pašvaldības policija. Gidus, kas darbosies bez sertifikāta, policija sākotnēji brīdinās, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā viņi var tikt saukti pie administratīvās atbildības.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties, zvanot pa tālruni +371 67181099 vai rakstot e-pastu gidi@liveriga.lv.