European best destinations 2024 - Riga

Informācija ārvalstu gidiem

Tūristu gidi, kuri sniedz tūristu gida pakalpojumus kādā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī un atbilst šīs valsts normatīvo aktu prasībām tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas jomā, drīkst sniegt īslaicīgus tūristu gida pakalpojumus Rīgas pilsētas tūrisma objektos Eiropas Savienības Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē.

Šādos gadījumos tūristu gidiem Rīgas investīciju un tūrisma aģentūrā (nosūtot uz e-pastu gidi@riga.lv) ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums, ir jāiesniedz noteikta parauga paziņojums   par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā.

Paziņojums par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā

1. Paziņojums ir (vajadzīgo atzīmēt ar X) pirmreizējs        atkārtots 
2. Informācija par īslaicīga pakalpojuma sniedzēju:

2.1. vārds, uzvārds

 

2.2. personas kods vai personas identifikācijas numurs

 

2.3. valsts, kurā ir reģistrēta saimnieciskā darbība

 

2.4. atzīšanas vai reģistrācijas numurs rezidences valstī

 

2.5. adrese rezidences valstī

 

2.6. e-pasta adrese

 

2.7. tālruņa numurs

 
3. Datums, no kura līdz kuram vai kurā plānots sniegt pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā  
4. Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa:

Datums* ____________ __________________ (vārds, uzvārds, paraksts*)

Aizpilda Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras amatpersona

5. Paziņojuma reģistrācijas
datums
_____________________________________________

6. Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras
amatpersona
_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts*)

*Paziņojuma rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu, papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikai un mārketingam nepieciešamās sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: